מגוון הפתרונות שאנו מציעים לפסי שקעים (Rack PDUs) ולניהול צריכת החשמל מאפשרים למדוד, לנטר ולשלוט מרחוק בצריכת החשמל בחדר השרתים ובכך לצמצם משמעותית את תדירות וזמני ההשבתות. באפשרותנו לשפר את זמן הפעולה וניצול צריכת האנרגיה, ובמקביל לצמצם את טביעת הרגל הפחמנית ולהוזיל את עלויות ההפעלה.

בנוסף, הוספנו מספר יחידות של פסי שקעים לארון (חד או תלת-פאזיים, בסיסיים, מנוטרים, חכמים או ממותגים) המגיעים עם אחריות בינלאומית.

pdu_video_thumb


פס שקעים בסיסי (Basic PDU)

אנו מספקים פסי שקעים בסיסיים (Basic PDUs) להובלת מתח באופן פשוט, אמין ולא יקר, המהווים פתרונות חסכוניים לארונות שרתים ורשת. פסי השקעים מגיעים בתצורה אנכית או אופקית להתקנה (Zero U או U1), כוללים הגנה למעגל מסועף ומאפשרים מגוון של יציאות וסוגים.


פס שקעים מבוקר (Monitored PDU)

פסי שקעים מבוקרים (Monitored PDUs) מודדים את הזרם והמתח ברמת המפצל, המאמ"ת ו/או היציאה. פסי השקעים מציגים, בין השאר, גם נתונים מהסביבה, כגון טמפרטורה ולחות בארון. אנו מספקים פסי שקעים עמידים עד 60 מעלות צלסיוס ומבטיחים זמינות גם בתנאים קשים. פסי השקעים המבוקרים מותקנים בחלקו האחורי של הארון.


פס שקעים חכם  (Intelligent PDU)

פסי שקעים חכמים (Intelligent PDUs) מהווים מרכיב קריטי בחדר השרתים המודרני. פסי השקעים החכמים  מאפשרים להוליך, לנהל, לפקח ולעקוב אחר צריכת החשמל בכל רגע נתון מעמדות ניהול מרוחקות. אנו מציעים פסי שקעים חכמים אשר מנטרים ומבקרים את חלוקת המתח וניהולו עד לשקע הבודד, כולל כל הפרמטרים החשמליים (עומס, הספק, זרם) ברשת חד או תלת פאזית בצפיפות שונה ומשתנה.

פסי השקעים החכמים שאנו מציעים תואמים לתוכנת Power IQ של חברת Raritan ולחבילת התוכנה המוצעת ע"י חברת Server Technology.


כבלי חשמל והספק (AC Power Cable)

אנו מספקים כבלי חשמל והספק העומדים בכל תקני הבטיחות הבינלאומיים. מבחר הצבעים מאפשר יישום של שיטות ניהול מתקדמות. כבלי נעילה אופציונליים C13 ו- C19 מונעים ניתוק בלתי מכוון של כבל החשמל באמצעות מערכת נעילה משולבת.


תוכנת בקרה לצריכת החשמל (Power IQ)

לוח המכוונים של תוכנת Power IQ לניהול צריכת החשמל מאפשר למשתמש קבלת תחזית קיבולת ומידע, ניטור, רצף פעולות כיבוי של מערכת ההפעלה, בקרת יציאות וניתוח של חום ואנרגיה של הספק פעיל (KW, עלות, קיבול ערוץ, טביעת רגל פחמנית וטמפרטורת ארון). בנוסף, ניתן להציג דוחות מגמה וסיכומים מצטברים בכל הנוגע לחדר השרתים, לרצפה, לארון, ללקוח ולמכשירים השונים בחדר השרתים.

raritan-power-iq-energy-management-software-inner-image