מערכות חוץ

חברת אלכסנדר שניידר מובילה בתחום ארונות ומוצרי חוץ ליישומים בעלי דרישות גבוהות, כגון תקשורת ובטחון פנים.

מוצרי התשתית שלנו לשטחים פתוחים כוללים: