cfd_square_001

תכנון חדר שרתים מתחיל באנליזה (CFD)

צוות המהנדסים של אלכסנדר שניידר עושה שימוש בתוכנה ייחודית לסימולציית CFD, המאפשרת בניית מודל תרמי של חדר שרתים וביצוע הדמיות של תרחישים שונים לבדיקה.

שיטות עבודה מומלצות דורשות אנליזת CFD

אנליזת CFD הינה חלק אינטגרלי ממערך שיטות העבודה המומלצות לחדרי שרתים.

באמצעות האנליזה ניתן להבין מדוע מתרחשות נקודות חום וכיצד ניתן למנוע אותן. אנו מבצעים אנליזה של התנהגות זרימת האוויר והחום בחדר השרתים, על מנת להבין כיצד ניתן להוזיל את העלויות בחדר.

מניעת שגיאות תכנון = הפחתת הסיכון לזמן השבתה

CFD הינו כלי מרכזי לתכנון חדר שרתים חדש ולאנליזה של חדר שרתים קיים. אנליזת CFD יכולה לחסוך השקעות (Capex) והוצאות תפעול (Opex), ולהקטין את הסיכון של זמני השבתה בחדר השרתים.

תכנון קיבולת

תוכנת CFD משמשת להערכת יכולת הקירור הנותרת של חדרי שרתים קיימים ופעילים, על מנת להעריך את מידת יכולתם לתפקד ולקלוט מערכות IT נוספות. בעזרת הדמיה של תרחישי התפשטות, חוסכת התוכנה תהליכי ניסוי וטעייה יקרים, ומאפשרת בחירה במפת הדרכים הטובה ביותר.

cfd_inner_002