נוהגי עבודה מתקדמים לאספקת חשמל רציפה וחסכונית

להפעלת ציוד קריטי בחדר שרתים נדרש חשמל והספק בזרם חילופין (זרם ישר עבור תקשורת) בכדי לשמר פעולה רציפה. אנו מספקים אנליזות ושירותים מקצועיים נוספים בתחומים הבאים: