תיבות חלוקת הספק

מוליכים למחצה

תכנון וייצור תיבות חלוקת כוח בהתאם לתקני הבטיחות של Samsung

המשימה

בפרויקט זה שיתפנו פעולה עם לקוח מענף ה-OEM בישראל, המייצר פתרונות ציוד מדידה ושקילה עבור Thin Film, על בסיס טכנולוגיית קרני רנטגן חדשנית, מהירה, ללא מגע ובלתי מזיקה.

הלקוח ביקש מחברת אלכסנדר שניידר לתכנן ולייצר תיבת חלוקת הספק לשילוב במערכת המכנית שפותחה על ידו. הלקוח דרש שהתכנון יתבצע בהתאם לתקני הבטיחות של Samsung.

power-distribution-boxes_fixed

תהליך העבודה

על מנת לעמוד בדרישות הבטיחות של הפרויקט, תכולת העבודה (SOW) כללה:

  • למידת תקני הבטיחות של Samsung
  • תכנון מכני וחשמלי בהתאם לתקנים של Samsung
  • בחירת החומרים על בסיס ספקים מאושרים של Samsung
  • תכנון ויישום של צב"ד
  • תיעוד איכותי

 במהלך הפרויקט, נתקלנו בשני אתגרים מרכזיים:

  • פיתוח וייצור בהתאם לתקן בטיחות חדש של Samsung
  • גודל המערכת של הלקוח לא הותיר מקום רב עבור תיבות החשמל

התוצאות

חברת אלכסנדר שניידר השלימה את הפרויקט בייצור ראשוני נכון (First Time Right), וסיפקה תיבת חשמל איכותית תוך עמידה ביעדי התכנון בהיבטי בטיחות, ייצור ונגישות.

Related Solutions & Services