IT

Yigal Schneider - יולי 7, 2019 - 0 comments

האם תכנית ההמשכיות העסקית (BCP) לחוות השרתים שלך כוללת התמודדות עם רעידת אדמה?

רעידת אדמה משמעותית עלולה לגרום לנזק משמעותי לחוות שרתים ולזמני השבתה ארוכים ויקרים. תכנית המשכיות עסקית (BCP) דורשת להבטיח מחוות השרתים זמינות של 24/7 והמשך פעילות רציף ללא השבתה.

קרא עוד

IT

Yigal Schneider - נובמבר 11, 2015 - 0 comments

חוות שרתים "ממוגנת"

חברות ישראליות רבות בוחנות את האפשרות להעביר או להקים חוות שרתים מתחת לפני הקרקע, במבנה קיים.

קרא עוד

עקוב אחרינו

Categories

Tags

צור קשר